Avocatul Poporului a lansat în dezbatere un Raport privind respectarea drepturilor persoanelor persecutate politic în perioada 1945-1989

Avocatul Poporului a lansat în dezbatere un Raport special privind respectarea drepturilor persoanelor persecutate politic în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, care va fi înaintat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului României.

Potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES, prin acest Raport, Avocatul Poporului urmăreşte să aducă în atenţie dificultăţile pe care le întâmpină persoanele care au fost persecutate din motive politice şi urmaşii acestora, cât şi să contribuie, prin recomandările propuse, la crearea unui cadru legislativ şi administrativ coerent, menit să asigure respectarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor prevăzute în Constituţia României.

Documentul prezintă câteva interviuri cu unii dintre foştii deţinuţi politici pentru a arăta suferinţele la care au fost supuse de către regimul comunist persoanele persecutate politic.

Raportul special are scopul de a evidenţia lacunele legislative create în urma declarării ca neconstituţionale a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a), teza întâi, din Legea nr. 221/2009, Avocatul Poporului propunând, totodată mai multe modificări şi completări ale unor active normative în vigoare.

"Ţinând seama de Deciziile Curţii Constituţionale nr. 1354/2010, nr. 1358/2010 şi nr. 1360/2010, în care instanţa de contencios constituţional a identificat şi declarat neconstituţionale norme care consacrau dreptul la despăgubiri morale pentru suferinţele îndurate de persoanele persecutate politic, apreciem că un cadru legislativ unic sau, cel puţin, o reglementare unitară, clară, precisă, adecvată, proporţională şi nediscriminatorie constituie situaţia ideală a restabilirii unei echităţi de natură morală şi materială atât pentru cei care şi-au sacrificat viaţa în închisorile şi lagărele comuniste pentru apărarea libertăţii, demnităţii şi credinţei poporului roman, cât şi pentru cei care au fost persecutaţi sub altă formă de regimul politic comunist. În acest fel s-ar evita orice interpretare eronată, incorectă sau nedreaptă referitoare la drepturile care se cuvin persoanelor persecutate politic de regimul comunist", a precizat sursa citată.

Printre propunerile de modificări sau completări ale unor acte normative în vigoare se numără: legiferarea unor dispoziţii care să înlocuiască prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009, declarate neconstituţionale, cu respectarea îndrumărilor Curţii Constituţionale; stabilirea unui nou termen în care beneficiarii să aibă posibilitatea de a solicita instanţei de judecată acordarea drepturilor de la data intrării în vigoare a noilor modificări; persoanele persecutate politic de regimurile totalitare să beneficieze de un bilet gratuit pe an, pentru tratament, fără ca acest drept să fie supus altor condiţionări; acordarea asistenţei medicale şi a medicamentelor, în mod gratuit şi prioritar.

Totodată, Avocatul Poporului propune revizuirea legislaţiei în ceea ce priveşte scutirea de la plata tuturor impozitelor şi taxelor locale, emiterea unei ordonanţe de urgenţă de modificare a Decretului-lege nr. 118/2018, în sensul actualizării indemnizaţiilor cuvenite persoanelor vizate de decret la nivelul celor acordate beneficiarilor Legii nr. 341/2004 (a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987) şi a acordării unor indemnizaţii descendenţilor de gradul I ai persoanelor care fac obiectul Decretului-lege nr. 118/2018, la fel ca şi în cazul celor vizaţi de Legea nr. 341/2004.

De asemenea, Avocatul Poporului mai propune ca, la stabilirea bazei de calcul a drepturilor de care beneficiază refugiaţii de dincolo de Prut şi Nistru, "să fie avută în vedere realitatea istorică şi juridică care priveşte această categorie de beneficiari, începând cu data de 23 august 1944 şi până în 1953".

"În plus, faţă de cazurile supuse atenţiei instituţiei Avocatul Poporului, acesta va analiza posibilitatea promovării unui recurs în interesul legii în scopul unificării practicii instanţelor de judecată, în cazul în care, unele dintre acestea decid, în mod expres, în conţinutul hotărârilor pronunţate, neretroactivitatea scutirilor de la plata taxelor şi impozitelor prevăzute de Codul Fiscal, stabilite în sarcina beneficiarilor", a mai punctat sursa citată. AGERPRES/(AS-autor: Cristina Matei, editor: Diana Dumitru, editor online: Gabriela Badea)

Sursa: Agerpres